Dansen, een lange geschiedenis

Dansen kent een lange geschiedenis die terug te voeren is tot in de prehistorie. Maat ritme en tempo zijn de belanrijkste elementen van het dansen. Dansen kan men ook zonder muziek. Bijna iedere cultuur kent zijn eigen dansen. door de eeuwen heen komen er ook steeds nieuwe dansen bij. De eerste theoprie over dans, die op papier bewaard is gebleven stamt nog uit de Renaissance. Dansmeester Dominico van Piacenza beschreef rond 1450 verschillende dansen en regels die daarbij gehanteerd moesten worden. Hij behandelde reeds voorzichtig het latere onderscheid tussen ballet en gezelschapsdans. Het klassieke hofballet ontstond in de 17e eeuw in Frankrijk.In diezelfde eeuw kende Nederland reeds een Koninklijke Academie voor Dans die in 1672 fuseerde met de Koninklijke Academie voor Muziek. Met de val van de aristocratie in de 18e eeuw verplaatsten de gezelschapsdansen steeds meer van het Hof naar de openbare balzalen. De ontwikkeling van de muziek heeft steeds een grote invloed gehad op het ontstaan van allerlei dansvormen. Jazz bijvoorbeeld heeft de basis gelegd voor het ragdancing en blues vormde weer de basis voor het spectaculaire rock and roll.