Quickstep

De quickstep komt voort uit de foxtrot en is in zijn ontwikkeling sterk beïnvloed door de charleston. Rond 1924 werd de foxtrot soms gespeeld met vijftien maten per minuut. In dit tempo liet men de driepas achterwege en verving deze door een eenvoudige ritmisch gaande pas. In feite was dat de geboorte van de quickstep. Maar de charleston rage onderbrak het groeiproces. De oorspronkelijke charleston werd uitgevoerd op de plaats met z.g. “kicks” deze laatse vorm vermengd met de snelle foxtrot verdrong de “one step” onder de naam quicktime-foxtrot and charleston.Toen de bij de charleston behorende kniebewegingen verdwenen, kreeg deze dans eind jaren twintig de naam quickstep.