Weense wals

De wals is ontstaan in de periode van de romantiek en komt oorspronkelijk voor in het Zuid-Duitse Alpengebied. De soldaten van Napoleon leerden de dans en zo werd deze populair in grote delen van Europa. Vooral het Weense Congres in het begin van de vorige eeuw leverde veel propaganda. Men zei: “ Le Congres ne marche pas, il danse” Veel zedenpredikers vonden de weense wals te lichtzinnig. De Weense Wals was niet meer te stuiten. Wenen kende beroemde walscomponisten als Johann Strauss en Jozef Lanner.